Report

Site name:
Sv. Tomaž
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Britof
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Britof pri Kranju Varstvo spomenikov 13-14, 1968-69 Ljubljana 1970 158-159
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189
Sagadin Milan Carniola u svjetlu novih nalaza (Radovi 13. međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju; Split-Poreč, 25.9.-1.10.1994. III) Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Supl. vol. 87-89 Split 1998 719
Sagadin Maksimiljan Od Karnija do Kranja. Arheološki podatki o razvoju poselitve v antičnem in zgodnjesrednjeveškem obdobju (doktorska disertacija) Kranj 2008