Report

Site name:
Cediljeki
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 764
Settlement:
Spodnja Gorica
Topographic unit:
Pragersko
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na zelo rahlo napetem delu polja jugozahodno od vasi Spodnja Gorica, med potokoma Reka in Črnec., 309/1, 2, 3, 6, 313/1, 2, 316/1 , 2, 317/1, 2 , 322/1, 2, 324/1, 2, 261/1, 262/3 k. o. Gorica, Ostanki lesenih stavb (večje in manjše jame ter jame za kole).Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Naselbinski ostanki so na podlagi lončenine in C14 datacij časovno opredeljeni med drugo tretjino 7. in sredino 8. stoletja.