Report

Site name:
Pod Vovkom
Site features:
Single find, Costume and jewelry
Time span:
750 - 850
Settlement:
Bela Cerkev
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - ob trasi za novo AC. Koord. odvzeti na parc. št. 2647/1, k. o. Bela Cerkev, Zemlja pod vašimi nogami 82003) našteva parcele: 2643/1, 2644 in 2647 k. o. Bela Cerkev. Po dograditvi AC, so tu ostali le še delci teh parcel. Eni teh sta 2644/1 in 2647/1. 2643/1 je danes neobstoječa., Na arheološkem najdišču Bela cerkev - Pod Vovkom, ki leži na robu poplavne ravnice, je bila med prazgodovinskimi najdbami odkrita tudi orientalska jagoda z mozaičnimi očesci (Križ 2003, 93-94)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,