Report

Site name:
St. Peter
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 600
Settlement:
St. Peter im Holz (Teurnia)
Topographic unit:
Lendorf
Topographic area:
Spittal am Drau
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: plato na vrhu hriba, Naselbina na platoju je bila na S in V strani obdana z obzidjem. V notranjosti je bilo raziskanih nekaj stavb in poznoantična cerkev..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, sintetična objava, privzeto po objavi, po stari objavi, Poznoantična naselbina je nastala verjetno okr. leta 400, morda celo nekoliko prej, ko sose preselili iz naselbinskih teras na JV pobočju (rimska Teurnia) na bolje zavarovan vrh hriba.