Report

Site name:
Brdo = Brda = Žale
Settlement:
Bled-Grad
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Grave, object, SU:
Žale Grob 2
Artefact ID:
P 9828
Time span:
1 - 1
Artefact:
kitchenware
Artefact features:
whole, PO1C1, inconsistent colour outside, inconsistent colour inside, inconsistent fabric, limestone (additive), medium amount of additives, unevenly sized additives, undecorated, pot, still base, rim smoothened, wheel's axis, burnt remains
Length:
18 cm
Width:
17 cm
Thickness:
0.60 cm
Rim diameter outside:
16.60 cm
Botton diameter outside:
9 cm
Body diameter outside:
18 cm
Rim diameter inside:
13.60 cm
Height outside:
17 cm
Height of the widest part:
12.50 cm
Height of the narrowest part of the neck (from botton):
15.50 cm
Body thickness:
0.60 cm
Artefact description:
Večina dna je iz mavca, zato ni jasno ali je dno videti vbočeno samo drugotno. Vsekakor je bila posoda med izdelavo nekajkrat premaknjena, zato je os pustila dolge sledi na dnu. Zunanja površina je drugotno ožgana, celotno notranjo površino pokrivajo prismojeni ostanki, zunaj pa so na vratu in ramenu. Zdi se, da je bila posoda s hrano na pogrebni grmadi in šele nato so jo uporabili za žaro. Vpis v inventarno knjigo: Bled, na vrhu morenske kope nasproti današnjega pokopališča. Grob 2. Izkopal S(tane). Gabrovec dne 20. avgusta 1953. Prim.: grob 1 /P 8889-8890/. Pri inv. št. P 8889 je v inventarni knjigi zapis: Bled - morenski nasip nasproti pokopališča (zahod. polovica last Mežana, podomače Žvana, Bled-Grad 38, vzhodna dr. ing. Vovka, prof. na agronom. fakul. v Ljubljani)....izkop 12. sept. 1950.