Report

Site name:
Rifnik
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, other household items, Tool, weapons, Costume and jewelry, Coins
Time span:
350 - 700
Settlement:
Rifnik
Topographic unit:
Šentjur pri Celju
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Najmlajša lončenina so posode z ustji tipa S2 in S3, kar kaže na življenje še vsaj v derugi polovici 7. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Naselbina je bila v 1. fazi (2. pol. 4. st. ) obdana z obzidjem, znotraj je bil velik pribežališčni prostor. Po koncu 4. st. so obzidju dodali stolpe.Ob obzidju je bilo tudi več bivalnih objektov. Osrednji del naselbine je skoraj nepozidan, zavzemajo ga le velika cerkev, mala cerkev in vodni zbiralnik.