Report

Site name:
Vovkov vinograd
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
550 - 600
Settlement:
Vinji Vrh
Topographic unit:
Šmarjeta
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: zahodno od hiše št. 128, 1640, k. o. Bela Cerkev (samostojna parcela danes ne obstaja, 12.11.2020)., Najdišče leži na pobočju Vinjega vrha, na robu halštatskega naselja. Južno pobočje pod okopom. Pri preurejanju vinograda in kasnejših Pečnikovih izkopavanjih je bilo najdenih 12 grobov. Po opisu in nekaj ohranjenih predmetih gre za langobardsko grobišče..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,