Report

Site name:
Cediljeki
Site features:
settlement
Time span:
650 - 900
Settlement:
Spodnja Gorica
Topographic unit:
Pragersko
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
-- najd. označeno kot bronastodobno in rimskodobna naselbina (M. Lubšina Tušek, Cediljeki, Zemlaj pod vašimi nogami, EŠD 15552 Spodnja Gorica - Arheološko najdišče Cediljeki) -- na simpoziju Slovani, naša deniščina (28. 9. 2016) predstavljeno kot zgsrv s C14 datacijami

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Lubšina Tušek Marija, Murko Miha Slovanske naselbine na južnem delu Dravskega polja / The Slavic settlements in the southern part of the Dravsko Polje Slovani, naša dediščina / Our Heritage: the Slavs Kranj 2016 28