Report

Site name:
Mali grad
Site features:
fortificationS, flat graveyard, cemetery
Time span:
900 - 1100
Settlement:
Kamnik
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Sagadin Milan Kamnik Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 198-200
Petkovšek Janez Slovansko okostje na Malem gradu Delo, 21.6.1989 Ljubljana 1989 14
Sagadin Milan Kamnik Varstvo spomenikov 32 Ljubljana 1990 193
Petkovšek Janez Pri kapeli na Malem gradu našli nove slovanske grobove Delo, 04.10.1990 Ljubljana 1990 15
Sagadin Milan Kamnik - Mali grad Varstvo spomenikov 33 Ljubljana 1991 221-222
Sagadin Milan Kamnik Varstvo spomenikov 34 Ljubljana 1992 231
Sagadin Milan Kamnik Varstvo spomenikov 35, 1993 Ljubljana 1995 103
Sagadin Milan Mali grad v Kamniku Varstvo spomenikov 37, 1996 Ljubljana 1997 105-118
Sagadin Milan Mali grad v Kamniku Ljubljana 1997
Sagadin Milan Kamnik, Mali Grad Varstvo spomenikov 37, 1996. Poročila Ljubljana 1998 44
Štular Benjamin, Poglajen Sašo Zgodnjesrednjeveška pokrajina: študijski primer Bistriške ravni in Mengeškega polja Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002 Ljubljana 2002 219-230
Štular Benjamin, Hrovatin Ivan M. Slovene Pagan Sacred Landscape Studia mythologica Slavica 5 Ljubljana 2002 43-68
Štular Benjamin Lončenina s kamniškega Malega gradu. Izkopavanja leta 1992. The pottery from Mali grad in Kamnik. Excavations 1992 (Summary) Arheološki vestnik 56 Ljubljana 2005 435-452
Štular Benjamin Mali grad večji in starejši Kamniški zbornik XVIII Kamnik 2006 223-233
Štular Benjamin Ovrednotenje arheoloških podatkov z Malega gradu v Kamniku Ljubljana 2007
Štular Benjamin Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku. Primer grobiščnih podatkov z Malega gradu v Sloveniji Studia mythologica Slavica 10 Ljubljana 2007 23-50
Štular Benjamin Lonci v opremi visokosrednjeveške kuhinje s kamniškega Malega gradu (High medieval kitchen pottery. The Kamnik Mali grad case study) Arheološki vestnik 58 Ljubljana 2007 375-404
Štular Benjamin Lončenina iz palacija na Malem gradu v Kamniku Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 131-136
Pleterski Andrej Korak v kronologijo zgodnjesrednjeveškega naglavnega nakita vzhodnih Alp / A step towards the chronology of early medieval head ornaments in the Eastern Alps Arheološki vestnik 64 Ljubljana 2013 311-312
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 253-262
Pleterski Andrej Čar srednjeveških podkev. Razprava o njihovi kronologiji, klasifikaciji in izvoru / The charm of medieval horseshoes. A discussion of their chronology, classification and origin Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 159