Report

Site name:
Na dolinje
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, ground floor buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
800 - 1025
Settlement:
Brezje
Topographic unit:
Črnivec
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: na savski terasi nad sotesko Peračica, desni breg, južno ob avtocesti, kjer gre na viadukt, Odkriti so bili ostanki zgodnjesrednjeveške naselbine z dvema domačijama. Pohodna površina v dokumentaciji ni zabeležena. Zato je razumljivo izjemno majhno število najdb iz plasti pod njo..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najdišče ima 6 določljivih ustij lončenine skupin S2, S3 in S4, V2 ter eno C14 dadacijo (99,7% zanesljivost razpona 888-1025; laboratorijska 1080 +- 22), obstoj v 9 in 10. st. je zato nabolj verjeten, čeprav ni ustij S6. Eno domačijo določa ustje S4, drugo C14 datacija.