Report

Site name:
Merišče
Site features:
cave, Single find, Tool
Settlement:
Sela nad Podmelcem
Topographic unit:
Most na Soči
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: -- na V delu ledine Merišče, Na V delu ledine Merišče je bil v skalni razpoki najden železen zvonec.Natančnost lokacije: najbližje naselje.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, zvonec za ovce, poznoantičen ali zgodnjesrednjeveški