Report

Site name:
Tinje
Site features:
a burial ground without a church, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Time span:
500 - 600
Hamlet:
Žamerk
Settlement:
Loka pri Žusmu
Topographic unit:
Žusem
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na pobočju, 888 in sosednje, k. o. Loka pri Žusmu, Vzhodno od hiše Tinje 26 je bilo izkopanih nekaj skeletnih grobov, ki so ležali v bližini zidanega objekta (objekt 8). Z območja Tinja se sicer poroča o različnih najdbah grobov, na vrtu hiše Tinje 26 je še v sedemdesetih letih stal sarkofag..Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi,.Natančnost lokacije: natančna lokacija