Report

Site name:
Police
Site features:
there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
630 - 860
Settlement:
Andrenci
Topographic unit:
Cerkvenjak
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Na podlagi lončenine lahko naselbinske ostanke datiramo med 7. in 9. stoletje..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na blagem, proti vzhodu padajočem pobočju doline Andrenskega potoka, v osrednjih Slovenskih goricah, 15 m nad dnom doline in 30 m pod grebenom, 686, k.o. Andrenci, Pri testnem izkopu je bila odkrita temna plast zemlje z odlomki lomčenine, ki najverjetneje pripada naselbinskim ostankom.