Report

Site name:
Dedjek
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Cremation grave and skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics, other household items, Tool, Costume and jewelry, other finds
Time span:
700 - 960
Hamlet:
Roje
Settlement:
Moravče pri Gabrovki
Topographic unit:
Gabrovka
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Drugačno najdišče ali najdba: kraguljček.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Najstarejši so žgani grobovi in grobovi z lončki, najmlajša najdba je prstan PR0206_0100, ki se pojavijo okoli 950..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: greben s peskokopom med Rojami in Klancem, 46/21,146/20, 146/11, 146/ 14, ter na poteh 2589 in 2590 k.o.Moravče, Greben, ki se spušča proti jugu, na njem so prazgodovinski (halštatski okostni in latenski žgani) in zgodnjesrednjeveški grobovi. Slednji so okostni, najmanj eden pa je žgan (55 ali 56, Vuga daje pri dveh objavah dve različni številki) z odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine. Žganih grobov brez pridatkov je več in brez C14 datiranja ni mogoče določiti njihove starosti. Številne jame za kole med grobovi so iz neznanega časa.