Report

Site name:
Stranče-Gorica
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Crikvenica
Topographic unit:
Crikvenica
Topographic area:
severna Dalmacija
Country:
Croatia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Marušić Branko Starohrvatska nekropola u Žminju.Altkroatische Necropole in Žminj Histria archaeologica 17-18, Posebno izdanje 1 Pula 1987 100, sl. 53
Jurić Radomir Srednjovjekovni nakit na našem primorju između Cetine i Istre. Medieval Adornment of the Croatian Littoral in the Region between Cetina and Istria Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Opatija, u svibnju 1992) Rijeka 1993 115-130
Sekelj Tajana Prilog definiranju naušnica s prostora Vinodola (Stranče) u kontekstu njihova šireg kulturnog i zemljopisnog prostiranja. A Contribution to the Definition of the Earrings from Vinodol Area (Stranče) in the Context of Their Spatial and Cultural Expansion Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije (Zbornik radova sa znanstvenog skupa, Opatija, u svibnju 1992) Rijeka 1993 97-114
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 89-94
Jakovac Suzana Karolinški nalazi prostora Istre i Kvarnera. Carolingian Findings in the Istria and Kvarner Region Radovi. Razdio povijesnih znanosti (23) Vol. 36 Zadar 1998 143-145
Cetinić Željka Stranče- Gorica, starohrvatsko groblje Katalog izložbe (Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja Rijeka) Rijeka 1998
Cetinić Željka Arheološki odjel. Archaeology Department Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka Rijeka 2004 94-99
Cetinić Željka Stranče - Vinodol. Starohrvatsko groblje na Gorici Rijeka 2011