Report

Site name:
Klek
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics, Costume and jewelry
Time span:
10 - 1000
Settlement:
Krnica
Topographic unit:
Gorje
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
sezonsko pastirsko in rudarsko naselje.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: planina Klek, Na Sedlu nad izvirom pitne vode, Na planini Klek je bila najdena antična, poznoantična in zgodnjesrednjeveška lončenina. Vidni so ostanki stavb..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi,