Report

Site name:
Ptujski grad
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
450 - 650
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: celoten zahodni plato grjskega griča, morda tudi osrednja kopa, Zahodni del grajske vzpetina obdaja obrambni zid v katerem so rimske spolije. V notranjosti ostanki zidanih stavb. Med drobnimi predmeti ni prepričljivih najdb iz 6. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Obodno obzidje je uničilo najmanj en grob iz druge polovice 4. st. ali prve polovice 5. st.