Report

Site name:
Site features:
Elevation, Single find, Costume and jewelry
Time span:
830 - 900
Hamlet:
Šateji
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: na poti iz Vrtovina mimo Šatejev, V cestnem nasutju. Pesek zanj so pripeljali iz peskokopa Sedovc nad Lozarji..Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Zverižen in poškodovan naglavni obroček, ki spominja na tip NO0100_0105