Report

Site name:
Site features:
Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction S., Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Costume and jewelry, burials next to / in the church
Time span:
930 - 1600
Hamlet:
Sv. Križ
Settlement:
Križevska vas
Topographic unit:
Dolsko
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: prostor današnje hišne številke 10 Križevska vas, Na območju domačije posestnika Vodnika so bili leta 1950 in 1953 odkriti rimski naselbinski ostanki, ostanki gotske cerkve in dvojni zgodnjesrednjeveški pokop v rimskem sarkofagu. Spodnje okostje, kot je poročal najditelj, je imelo pridan samo naglavni obroček, zgornje, otroško okostje pa je imelo preostale naglavne obročke in prstan (Gabrovec 1954, 137-138: Sl. 6). Do leta 1971 so bili severno ob Vodnikovi hiši nestrokovno odkopani še trije grobovi usmerjeni V-Z, eden med njimi je imel pridan naglavni obr ?.Drugačno najdišče ali najdba: L.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Med nakitnimi kosti, kakršni se pojavljajo pretežno v 10. st., ni nobenega starejših oblik, ki trajajo do okoli 920.