Report

Site name:
Grad
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
1106 - 2020
Settlement:
Brestanica
Topographic unit:
Brestanica
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,.Opis lokacije in najdišča: na dvorišču grajske stavbe, Začetke gradu v Rajhenburgu je mogoče povezati šele z nadškofom Konradom I. (1106-1147). Ta je dal v obrambo proti Madžarom zgraditi tri gradove: grad v Lipnici, ki ga je začel graditi od temeljev, vendar ga ni dokončal; na Ptuju je dal obnoviti starega, vendar od časa uničenega, Rajhenburg pa je zgradil na novo (Štih 2013, 361). grad je bil zgrajen pred letom 1141 (Sapač 2013, 365)..Natančnost lokacije: natančna lokacija