Report

Site name:
Sv. Jakob
Site features:
Single find, Building equipment
Time span:
800 - 900
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: severna stena kapela. Natančnost lokacije ne istovetimo z natančnostjo originalne lege/funkcije spolije!, Odlomek najverjetneje trikotnega timpanona nad podhodom skozi oltarno pregrajo (Sagadin 1977, 15) in odlomek dela grede (Sagadin 1977, 14) vzidana v severno steno kapele sv. Jakoba v Kopru sta datirana v 9. stoletje (Sagadin 1977). Ali gre za prenos starejših elementov v cerkveno stavbo na istem območju, trenutno ni znano.