Report

Site name:
Puščava
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Artefact ID:
11231
Time span:
1 - 1
Material:
bronze, brass
Artefact:
unknown
Length:
1.65 cm
Width:
1 cm
Thickness:
0.17 cm
Artefact description:
- Odlomek okrasne zaponke. Pozlačen bron. Ohranjena širina 1,65 cm. Spoja stranic imata drobni prečni luknjici. Po navedbi inventarne knjige je nekoč merila 2,3 cm v premeru. Po skici, ki je bila narejena še pred preštevilčenjem grobov (torej pred januarjema 1912), je bila cela, z iglo za pripenjanje in dvema steklenima jagodama ob pritrdišču igle (SKICA, 126/2). Danes je ohranjena samo še polovica zaponke, brez pozlate, igle in jagod. Pri ogledu 1989 je bila spravljena med neinventariziranimi najdbami pri predmetih, ki naj bi bili pri grobovih s starima številkama 121 in 125 (glej spodaj), 1998 pogrešana. Komentar: morda sta luknjici služili za pritrditev steklenih jagod.