Report

Site name:
Site features:
settlement
Time span:
600 - 700
Settlement:
Pržanj
Topographic unit:
Šentvid
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
– ob J vznožju vzpetine Gradišče nad Šentvidom pri Lj – risbe (narisano 2008) so v 3. predalu

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Turk Peter, Svetličič Vesna EŠD: novoodkrito arh. najdišče, Naselje: Pržanj pri Ljubljani, Občina: Ljubljana, Področje: A, Obdobje: zgodnji srednji vek, Vrsta dela: 6 Varstvo spomenikov 42, 2005 Ljubljana 2006 120-122
Hrovatin Ivan Marija , Turk Peter Pržanj pri Ljubljani. Naselbinska jama 17 Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 145-151
Knific Timotej Predmeti orientalskega izvora z zgodnjesrednjeveških najdišč v Sloveniji Srednji vek / Mittelalter. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino. / Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene Ljubljana 2008 35-38
Pleterski Andrej Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. / Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, Fundgegenstände und zeitliche Einordnung Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19 Ljubljana 2010 95, 99, 120-139