Report

Site name:
Vipota
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
700 - 800
Settlement:
Pečovnik
Topographic unit:
Celje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Južno pobočje vrha hriba Vipota, Prostor poznoantične naselbine vrh hriba Vipota. Na več mestih so najdbe zgodnjesrednjeveške lončenine..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Dve ustji tipa S3/S4 in odlomki z valovitim pasom ter značilno fakturo kažejo lončenino, najverjetneje iz 8. st.