Report

Site name:
Stara vas
Site features:
small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool
Time span:
700 - 900
Settlement:
Krško
Topographic unit:
Krško
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, najdenina naj bi bila ustja tipa S2 in S4, ni ustij S1, S3 in S6, kar zmanjšuje verjetnost poselitve v 7. in 10. st..Opis lokacije in najdišča: med železniško progo in športnim igriščem, 287/1, 288/1 in 288/2, k.o. Stara vas, Najdišče leži na nekdanjem polju na desnem bregu potočnice nad poplavno ravnico Save. Zdi se, da v nanaselju obstajata vsaj dve zgodnjesrednjeveški naselbinski fazi. Eni pripadajo posamezne stavbe, drugi pa velik dvor (ostanki ograde? dvorišča)..Natančnost lokacije: natančna lokacija