Report

Site name:
sv. Tomaž
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery
Settlement:
Bertoki
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na robu platoja, tik nad pobočjem, ki pada proti jugu in vzhodu., 4432/1, 4432/2, k.o. Bertoki,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, Na najdišču Škocjan pri Kopru - Arheološko najdišče Sveti Tomaž, EŠD 1396, v ruševinsko plast objekta (najverjetneje dela podeželske vile) vkopan grob, ki ga Novšak s sodelavci (2017) na podlagi stratigrafije in usmeritve proti vzhodu datirajo v zgodnji srednji vek.