Report

Site name:
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
450 - 550
Settlement:
Kleindorf - Mala vas
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Njiva severno od transformatorja ob cesti iz Globasnice proti Štebnu, V ravnini na desnem bregu potoka ob stari rimski cesti.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Pokopališčna cerkev. Traja tako dolgo kot pokopališče?