Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
church
Settlement:
Slovenske Konjice
Topographic unit:
Slovenske Konjice
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Curk Jože O pražupnijah in pražupnijskih cerkvah na Slovenskem Štajerskem. Über Urpfarren und Urpfarrkirchen in der Untersteiermark Časopis za zgodovino in narodopisje let.63, Nova vrsta 28, 1. zv. Maribor 1992 164-165