Report

Site name:
(zaklad)
Site features:
hoard
Time span:
800 - 900
Hamlet:
Camberg
Settlement:
Cerov Log
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Križ Borut Cerov Log Varstvo spomenikov 48. Poročila Ljubljana 2013 41-42
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 103-146