Report

Site name:
[novca]
Site features:
Single find, Coins
Time span:
541 - 600
Settlement:
Vranje
Topographic unit:
Zabukovje
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi,.Opis lokacije in najdišča: , Z območja Vranja znana vzhodnogotski novec (Baduila?) 541-565 in novec Iustiniana I. iz 2. pol. 6. stoletja (Kos 1988, 501)..Natančnost lokacije: najbližje naselje