Report

Site name:
Oretnikov peskokop
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Mlaka
Topographic unit:
Predoslje
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Mlaka pri Kranju Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 199
Valič Andrej Arheološke najdbe v Kranju in okolici Kranjski zbornik 1980 Kranj 1981 189