Report

Site name:
Selce = Sevce
Site features:
story, narrative, story, narrative
Time span:
400 - 700
Settlement:
Zatolmin
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Prelaz Sevce/Selce je prehod s prisojne na osojno stran JV dela Vodil vrha. V preteklosti so bile tu senožeti, danes je gozd. Sem so se pred prihajajočimi Slovani zatekli staroselci in si tu ustvarili svoje selišče. Tudi jaga baba, divja žena, ki je Zatolmince naučila delati sir, siriti, naj bi živela tu.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Čujec Stres Helena Ana, Stres Špela Razvoj ledinskih imen na področju Zatolmina z visokogorskimi planinami Traditiones 37/1 Ljubljana 2008 188
Mlinar Miha, Turk Matija Prapoti skozi praproti. Arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice Tolmin 2016 46