Report

Site name:
Za žalam ("Gotenschanze")
Site features:
Elevation, other site
Settlement:
Gösselsdorf - Goselna vas
Topographic unit:
Eberndorf - Dobrla vas
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ploska vzpetina jugovzhodno od vasi, KG Gösselsdorf: 435, Ploska vzpetina jugovzhodno od vasi z izrazitimi robovi, ki so se Kohli zdeli nasipi, po Glaserju pa so najverjetneje nastali zaradi oranja njive, ki je bila na vzpetini. Res se odlično ujemajo z mejami njive..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: morebitna raba v prazgodovini neznanega značaja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, Odlomki novoveške lončenine in nekaj težko določljivih odlomkov, vsaj dva prazgodovinska. Dva bi bila lahko poznoantična ali zgodnje do visokosreddnjeveška.