Report

Site name:
Selce 10
Site features:
water, Single find, weapons
Time span:
500 - 600
Settlement:
Selce
Topographic unit:
Tolmin
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, puščična ost s komaj opaznimi krilci kot naj bila značilna za Tonovcov grad v 6. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: v strugi hudournika pri hiši Selce 10, struga hudournika v gorskem naselju