Report

Site name:
Velike bukve
Site features:
hoard
Time span:
800 - 920
Settlement:
Gorenji Logatec
Topographic unit:
Logatec
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški zakladi železnih predmetov z Gorjancev, Starega gradu nad Uncem in Ljubične nad Zbelovsko Goro / Early medieval ironwork hoards from the Gorjanci Hills, Stari grad above Unec and Ljubična above Zbelovska Gora Arheološki vestnik 66 Ljubljana 2015 117, 124, 145
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 92