Report

Site name:
sv. Anton Padovanski = Konc
Site features:
church, Elevation, Cult place
Settlement:
Kanalski vrh
Topographic unit:
Kanal
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: - na manjšem griču Konc, 520 m JV od sedanje cerkve sv. Antona,.Kakovost podatkov in datiranje: , Cerkev je še vrisana v franciscejski kataster, je pa bila opuščena do 1857, ko je bila že posvečena nova, bližje vasi.