Report

Site name:
Presek = Stari grad
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1100 - 1350
Settlement:
Črešnjevec
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na zahodnem odrastku grebena Spodnja Nova vas-Lokanja vas, nad dolino potoka Ložnica, 1020/2, 1020/3, 1020/4; vse k.o. Črešnjevec, Lesena utrdba z obodnim jarkom in okopom..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Po omembah gospodov s Črešnjevca (Matic Zupan)..Natančnost lokacije: natančna lokacija