Report

Site name:
Site features:
there is no elevation, fortification / tower
Settlement:
Pubersdorf - Pobreže
Topographic unit:
Poggersdorf - Pokrče
Topographic area:
Klagenfurt-Land - Celovec-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: približno 1,2 km severno od ceste Celovec - Velikovec (kota 462), Štirikotno gradišče ob levem bregu Krke..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, Najdišče ni datirano.