Report

Site name:
Sv. Jakob
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
450 - 650
Settlement:
Potoče
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, pozna antika. Za zgodnjesrednjeveško poselitev ni argumentov..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na grebenu v pobočju Potoške gore., Poznoantična naselbina leži na ozkem grebenu, ki se na zahodni in južni strani strmo spušča v dolino. Od planinske koče proti zahodu in navzdol po pobočju je opaziti sledove večih stavb. Izkopavanja 1985 so odkrila ostanke poznoantičnega objekta. Pri nedovoljeni širitvi gozdne poti do Francijeve koče na JZ delu naselbine se je v useku pokazal lepo ohranjen zid, ki verjetno pripada obrambnemu stolpu.