Report

Site name:
Rosove groblje
Site features:
church, there is no elevation, Cult place, other finds
Time span:
370 - 450
Hamlet:
Babčne njive
Settlement:
Šmartno v Tuhinju
Topographic unit:
Tuhinj
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: med vznožjem hriba Ivanjka, potokom Nevljico in potjo v Sidol,, Okoli leta 1880 so odkopali na Rosovih grobljah ("Rosove" in "Babčne" njive), tj. na terenu med vznožjem hriba Ivanjka, potokom Nevljico in potjo v Sidol, poznoantični mozaik. Teren je danes prekrit s travniki in njivami, na njivah se še vedno najdejo maozaične kocke..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, poznorimska doba