Report

Site name:
St. Magdalena (Sv. Magdalena)
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
800 - 950
Settlement:
Baldersdorf
Topographic unit:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Topographic area:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: obronek nad vasjo s cerkvijo sv. Magdalene, Vzpetina, obronek nad vasjo, delno naravno utrjena, na dostopni strani je bila lesena palisada , temeljena v posebnem jarku. prostor je trikotaste oblike, pribl. 50 x 30 m. Času palisade je pripadala lesena stavba s suhozidnim temeljem. Oboje je propadlo v požaru in bilo prekrito s črepinjami 11. st. Tedaj je bila postavljena cerkvena rotunda in prav tako ena stavba. Opraviti imamo torej najprej z utrjenim dvorom, nato z dvorom brez obzidja..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Lončenina pripada oblikovnim tipom S2, S3, S4, najbolje ohranjeni lonec ima vodoravno in navpično rebro, kot posode s Krvavca, ni prepričljivega ustja S6.