Report

Site name:
Turnišče - zahod
Site features:
agricultural settlement, small settlement, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
850 - 950
Settlement:
Ptuj
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Južno od graščine Turnišče, na trasi hitre ceste proti Puchovemu mostu., Odkrita je bila manjša ovalna jama z zgodnjesrednjeveško lončenino..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Edina lončenina, ki jo lahko datiramo, je odlomek lonca z enostavnim ustjem, stopničasto oblikovanim ramenom in jamičasto površino, ki ga na podlagi primerjav iz Prekmurja in Podravine lahko datiramo med sredino 9. in sredino 10. stoletja (Magdič 2021, 96-97).