Report

Site name:
Sv. Lovrenc
Site features:
church
Time span:
700 - 1000
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Josipovič Draško Bašelj Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 182-183
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 66
Valič Andrej Bašelj Varstvo spomenikov 35, 1993 Ljubljana 1995 84-85
Valič Andrej Temeljne arheološke prvine okolice Preddvora Preddvor v času in prostoru. Zbornik Občine Preddvor Preddvor 1999 43-53
Sagadin Milan Arheološka podoba dežele Preteklost v zavetju Stola. Zbornik občine Žirovnica (Izdan ob 200-letnici rojstva dr. Franceta Prešerna) Žirovnica 2000 152
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 132