Report

Site name:
Dunaj pri Jereki
Site features:
stray find
Time span:
500 - 1100
Settlement:
Jereka
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Gabrovec Stane Nekaj novih staroslovanskih najdb. Einige neue altslawische Funde Arheološki vestnik 6 Ljubljana 1955 137, 140
Gabrovec Stane Latensko obdobje na Gorenjskem Arheološki vestnik 17 Ljubljana 1966 248-250
Meterc Janez Topografski pregled najdb zgodnjega srednjega veka na Visokem Gorenjskem Ljubljana 1975 15
Gabrovec Stane Jereka Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 167
Vičič Boris K arheološki topografiji Bohinja Kronika 31 Ljubljana 1983 1-7
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 2/8
Ciglenečki Slavko Prispevek k arheološki sliki Carneole v zgodnjesrednjeveškem obdobju. Contributo al quadro archeologico della Carniola nel periodo altomedioevale Histria Archaeologica 20-21, 1989-1990 Pula 1995 157-159
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 300
Karo Špela, Knific Timotej, Lubšina Tušek Marija Predmeti avarskega izvora z arheoloških najdišč v Sloveniji. Items of Avar origin from archaeological sites in Slovenia Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 44 Zagreb 2011 131-159