Report

Site name:
sv. Lenart
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
1400 - 1750
Settlement:
Solkan
Topographic unit:
Nova Gorica
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Locirano s pomočjo zapisa"ruševine St. Giorgo" na franciscejskem katastru (Brezigar 2008, 8-9; Sl. 5)., Cerkev sv. Lenarta se v Solkanu omenja leta 1471, o tem času govori tudi relativno mlad patrocinij sv. Lenarta. V vizitacijskih spisih se leta 1742 omenja že kot propadajaoča cerkev, potrebna obnove. Leta 1750 je že povsem neuporabna in opuščena, torej še pred jožefinskimi reformami. Za arheologijo je pomemben podatek, da so v začetku 80-ih let 18. stoletja organizirali rušenje in prodajo gradbenega materiala (Brezigar 2008, 8)..Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Zgornja meja je določena po vizitacijskih zapisih. Spodnja meja je trenutna, glede na patrocinij in pisni vir.