Report

Site name:
sv. Lovrenc
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Settlement:
Kopriva
Topographic unit:
Dutovlje
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: vinograd in travnik ob cesti JV od vasi, 1491 in 1492, k. o. Kopriva, Greben med vrtačami..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, Prostor nekdanje cerkve sv. Lovrenca, ki pa ji ni več že v jožefinski vojaški karti.