Report

Site name:
Milanov log
Site features:
stray find
Settlement:
Jesenice
Topographic unit:
Jesenice
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Valič Andrej Jesenice Varstvo spomenikov 8, 1960-61 Ljubljana 1962 257, 270
Valič Andrej Jesenice Arheološka najdišča Slovenije Kranj 1975 166
Meterc Janez Pregled arheoloških najdb in njihov pomen v radovljiški kotlini do konca zgodnjega srednjega veka Listi, št. 24/6 1976 12-13
Sagadin Milan Poznoantična in staroslovanska najdišča v Jeseniški občini Jeseniški zbornik 5 Kranj 1985 382