Report

Site name:
Site features:
fortification / tower
Settlement:
Pekre
Topographic unit:
Pekre - Limbuš
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: V ravninskem gozdu med Radvanjem in Pekrami, 584/1, k. o. Pekre, Danes na tem zemljišču ni nobenega sledu o domnevni utrdbi..Kakovost podatkov in datiranje: ,