Report

Site name:
Sv. Rupert
Site features:
church, Terrace edge / embankment, Cult place
Time span:
1155 - 2020
Settlement:
Videm
Topographic unit:
Videm-Krško
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: , Župnijo sv. Ruperta v Vidmu ob Savi (zdaj del Krškega) je mogoče opredeliti kot župnijo, ustanovljeno po letu 1043 za salzburško posest na levem bregu Save z novo cerkvijo, ki nosi značilni salzburški patrocinij. Cerkev sv. Ruperta se v arhivskem gradivu prvič pojavi leta 1155 (Höfler 2016, 368). Današnja cerkev je stara okoli 100 let, saj je prejšnjo cerkev ob povodnji zalivala savska voda (gl. Zbornik Videm ob Savi, izšel okoli 2008). Zgrajena pa naj bi bila na istem mestu..Kakovost podatkov in datiranje: pisni vir, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,