Report

Site name:
Puščava
Settlement:
Stari trg
Topographic unit:
Slovenj Gradec
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Artefact ID:
PSG_14
Time span:
1 - 1
Material:
clay
Artefact:
kitchenware
Artefact features:
dark colour outside, dark colour inside, dark monochrome fabric, limestone (additive), few additives, evenly sized additives, pot, rim (and body)
Length:
2.90 cm
Width:
3.20 cm
Thickness:
0.80 cm
Artefact description:
- Odlomek ustja glinene posode. Ohranjena velikost 2,9 cm. Površina in prelom rjava. Prelomi močno zaobljeni. Glini je primešanih le nekaj posamičnih apnenih kamnečkov (debelina do 0,4 cm).